Αρχική 2019-10-30T09:39:44+00:00
Loading...

  Νέα – Ανακοινώσεις

 

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Διατροφής

Περίληψη της αρ. 1/2023 Διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων,  για τη προμήθεια ειδών διατροφής ειδών παντοπωλείου [...]

Φεβρουάριος 2nd, 2023|

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.586,52) χωρίς να [...]

Φεβρουάριος 2nd, 2023|

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.: ΣΟΧ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για το προσωρινό πίνακα της ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ πατήστε εδώ Για το προσωρινό πίνακα της ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πατήστε εδώ Για το προσωρινό πίνακα της ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πατήστε εδώ Για το προσωρινό πίνακα της ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ πατήστε εδώ Για το προσωρινό πίνακα της ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ πατήστε εδώ [...]

Ιανουάριος 13th, 2023|

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ

Περίληψη της αρ. 1/2022 Διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προκηρύσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για τη προμήθεια υγρών καυσίμων [...]

Δεκέμβριος 7th, 2022|

Προκήρυξη για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

Αιτήσεις από την επομένη της δημοσίευσης για 10 ημερολογιακές ημέρες μέχρι και την 12 Δεκεμβρίου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ της  υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για την πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού Προνοιακών Φορέων (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ [...]

Νοέμβριος 30th, 2022|

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο Δήμος Φλώρινας συνδιοργανώνουν μεγάλη συναυλία του συγκροτήματος Walkman the Band στις 8 Δεκεμβρίου στα κανόνια Φλώρινας (πλατεία Γ. Μόδη) με σκοπό την προώθηση του τραγουδιού τα [...]

Νοέμβριος 30th, 2022|

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Διατροφής

Περίληψη της αρ. 1/2023 Διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων,  για τη προμήθεια ειδών διατροφής ειδών παντοπωλείου [...]

By | Φεβρουάριος 2nd, 2023|Categories: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|0 Comments

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Κέντρου κατά το έτος 2023

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.586,52) χωρίς να [...]

By | Φεβρουάριος 2nd, 2023|Categories: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|0 Comments

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.: ΣΟΧ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για το προσωρινό πίνακα της ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ πατήστε εδώ Για το προσωρινό πίνακα της ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πατήστε εδώ Για το προσωρινό πίνακα της ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πατήστε εδώ Για το προσωρινό πίνακα της ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ πατήστε εδώ Για το προσωρινό πίνακα της ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ πατήστε εδώ [...]

By | Ιανουάριος 13th, 2023|Categories: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|0 Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΙΝΗΣΗΣ

Περίληψη της αρ. 1/2022 Διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ   Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προκηρύσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για τη προμήθεια υγρών καυσίμων [...]

By | Δεκέμβριος 7th, 2022|Categories: Ανακοινώσεις, Γενικά, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|0 Comments

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (8.390,37) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται [...]

By | Νοέμβριος 1st, 2021|Categories: Ανακοινώσεις, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|0 Comments

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

To Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με την κατάθεση σφραγισμένων τεχνικών και οικονομικών προσφορών στα γραφεία του Κέντρου έως 05-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ και κριτήριο [...]

By | Οκτώβριος 12th, 2021|Categories: Γενικά, Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί|0 Comments