Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό του Κέντρου:

ΠΕ 2 ( 1 Παιδαγωγός, 1 Ψυχολόγος)
ΤΕ 3 (1 Κοινωνικής εργασίας, 1 Κοινωνικός λειτουργός, 1 Διοικητικού οικονομικού)
ΔΕ 5 ( 1 Διοικητικού λογιστικού, 2 Διοικητικού οικονομικού, 1 Βοηθός νοσοκόμων, 1 Κοινωνικών επιμελητών)
ΥΕ 9 ( 2 Βοηθητικού προσωπικού μαγειρείων, 1 Νυχτοφύλακας, 1 Θυρωρών, 3 Προσωπικό καθαριότητας, 2 Πλύντριες)
2017-05-03T08:40:54+00:00

Leave A Comment