Επικοινωνία

Επικοινωνία

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ταχ. Δ/νση:     Μεγάλου Αλεξάνδρου 86

Ταχ. Κώδικας: 53100 Φλώρινα

Τηλέφωνα:      2385350905 (Πρόεδρος Δ.Σ.)

2385350902 (Διεύθυνση)

2385350911 -912 -914 (Κοινωνική Υπηρεσία)

2385350908 -907 -906 (Οικ. Διαχείριση)

Fax:                  2385350901

Ε-mail:            kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr

kpmaf@otenet.gr

 

2019-02-21T09:12:42+00:00

Leave A Comment