Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Δ1/46002/15195 (ΦΕΚ . 1103/27.12.2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ) απόφαση της Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ορισμός Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» με την οποία διορίζονται ως μέλη του Δ.Σ οι εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Αντιπρόεδρος Α΄ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντιπρόεδρος Β΄
ΝΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τακτικό Μέλος ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Τακτικό Μέλος : ΒΡΑΝΤΣΗ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εκπρόσωπος ΕΣΑμεΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ – ΙΝΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Εκπρόσωπος Εργαζομένων ΣΙΕΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

2019-12-31T11:00:24+00:00

Leave A Comment