Κατανομή επικουρικού προσωπικού στο Κ.Κ.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Κατανομή επικουρικού προσωπικού στο Κ.Κ.Π. Δυτικής Μακεδονίας

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου, ενέκρινε τις 5 θέσεις επικουρικού προσωπικού που αιτήθηκε το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό.
Ακολουθεί ο πίνακας κατανομής των θέσεων:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 8 ΜΗΝΕΣ 4
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1

Τις επόμενες ημέρες ακολουθεί η δημοσίευση της προκήρυξης, η οποία θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Κέντρου στην αντίστοιχη θεματική κατηγορία

Δείτε εδώ την κανονιστική πράξη κατανομής επικουρικού προσωπικού σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

 

2017-08-24T10:06:35+00:00

Leave A Comment