Σε Φ.Ε.Κ. η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στα προγράμματα απασχόλησης ανέργων και στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Σε Φ.Ε.Κ. η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στα προγράμματα απασχόλησης ανέργων και στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας

Δημοσιεύτηκε σε Φ.Ε.Κ η υπ’ αριθ. 8. 7847/25-07-2018 (ΦΕΚ 3013 Β’ /25-07-2018) Κ.Υ.Α που περιλαμβάνει τη δράση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», η οποία έχει ως αντικείμενο την προώθηση της απασχόλησης ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω της τοποθέτησής τους σε Δήμους, Περιφέρειες και για πρώτη φορά απευθείας σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι όσοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  • άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς,
  • μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα,
  • άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
  • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και
  • άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση

2018-07-27T14:05:22+00:00

Leave A Comment