Ανάρτηση προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα 5.500 νέων επιστημόνων

Ανάρτηση προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα 5.500 νέων επιστημόνων

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοινώνει την ανάρτηση του προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων για το πρόγραμμα «5.500 νέοι επιστήμονες για τη θεσμική αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών».

To πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών και είναι διάρκειας 12 μηνών.

Στόχοι του προγράμματος:

άμεση απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των νέων πτυχιούχων στο επιστημονικό τους αντικείμενο

θεσμική αναβάθμιση του δημοσίου από υψηλά καταρτισμένο νέο εργατικό δυναμικό

αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού σε άλλες χώρες

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές:

α)για την κατηγορία Π.Ε. έως τα 1.040 ευρώ, β) για την κατηγορία Τ.Ε. έως τα 990 ευρώ, ενώ για ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο ή διδακτορικό δίπλωμα, οι ανωτέρω αποδοχές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

🔴 περισσότερες πληροφορίες: www.oaed.gr

2019-01-03T09:40:17+00:00

Leave A Comment