Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων του «Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς»

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Κατάταξης Ανέργων του «Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς»

 Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ανέργων του Ειδικού Προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς, με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας να απασχολεί έντεκα (11) νέους-ες επιστήμονες για 12 μήνες.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση.

2019-01-22T09:05:44+00:00

Leave A Comment