Ανάρτηση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο εμπειρίας ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας και ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων/Βοηθών Νοσηλευτών .

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παρδάλης Σ. Ιωάννης

2020-03-24T17:18:19+00:00

Leave A Comment