ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει  2 συνολικά θέσεις για την κάλυψη αναγκών λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού covid-19. Επισυνάπτονται  τα ΦΕΚ τ.Β΄/868 (16/03/2020) και ΦΕΚ Τ. B’ 2480/22.06.2020 της πρόσκλησης καθώς και η προκήρυξη. Την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 30-06-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 03-07-2020 (11:00)

Για πληροφορίες:

Τηλ. 2385350902 ,2385350904  09:00 – 12:00

email: kkppdmf@gmail.com

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 24875

ΦΕΚ Β,868

 

2020-07-02T10:54:29+00:00

Leave A Comment