ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.: ΣΟΧ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.: ΣΟΧ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για το προσωρινό πίνακα της ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ πατήστε εδώ

Για το προσωρινό πίνακα της ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ πατήστε εδώ

Για το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου των αιτήσεων – δικαιολογητικών πατήστε εδώ

 

 

2023-01-16T12:47:50+00:00

Leave A Comment