Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Διατροφής

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Διατροφής

Περίληψη της αρ. 1/2023 Διακήρυξης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων,  για τη προμήθεια ειδών διατροφής ειδών παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), κρεοπωλείου (κρέας νωπό), κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά), ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα),αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, οπωροκηπευτικών ειδών και ελαιόλαδου] για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου.

Η προμήθεια αφορά το έτος 2023, από την ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης σε Ευρώ, ποσού (35.626,31)€  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ή σε Ευρώ, ποσού (40.257,73)€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στον κωδικό αριθμό Εξόδων 1511 του Κέντρου και κριτήριο κατακύρωσης:

  1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην μέση λιανική τιμή πώλησης όπως θα ορίζεται από το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών του Τμήματος Εμπορίου-Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για το σύνολο των ειδών:

α)Κρεοπωλείου (κρέας νωπό),προϋπολογισθείσας δαπάνης (4.094,75) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (4.627,07) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

β)Κρεοπωλείου (πουλερικά νωπά), προϋπολογισθείσας δαπάνης (1.082,50) ευρώ   χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (1.223,23) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

γ)Ιχθυοπωλείου (ψάρια νωπά),προϋπολογισθείσας δαπάνης (1.710,15) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (1.932,47) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

δ)Ιχθυοπωλείου (ψάρια κατεψυγμένα),προϋπολογισθείσας δαπάνης(597,45) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (675,12) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

ε) Οπωροκηπευτικών ειδών, προϋπολογισθείσας δαπάνης (3.992,60)χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (4.511,64)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και

στ) Ελαιολάδου, προϋπολογισθείσας δαπάνης (1.148,00) ευρώ χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (1.297,24) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

  1. Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού για

το σύνολο των ειδών:

α) Αρτοποιείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης (2.763,70) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (3.122,98) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,

β)Παντοπωλείου (μόνο τρόφιμα), προϋπολογισθείσας δαπάνης (19.510,16)χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (22.046,48) συμπεριλαμβανομένων των Φ.Π.Α και

γ) Ζαχαροπλαστείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης (727,00) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή (821,51) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Tετάρτη15-02-2023

Τόπος διενέργειας: Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Μ. Αλεξάνδρου -86-,Φλώρινα,Τ.Κ. 53100.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια υποβάλλοντας τα ερωτήματά τους στο παραπάνω e-mail της κ. Σοφίας Κελεσίδου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 11:00-13:00.

Ο ΑΔΑ στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ της αρ.1/2023 Διακήρυξης είναι:ΡΣΗΨ469ΗΜΦ-ΗΔΕ.

Ο α/α συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ της με αρ.1/2023 Διακήρυξης είναι:180730.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία  του Κέντρου, στα τηλέφωνα 23853-50908, 23853-50906, 23853-50907, στο fax23853-50901 και στα e-mails: kpmaf@otenet.gr, kpmaf@1036.syzefxis.gov.grκατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Κατεβάστε την διακήρυξη  εδώ

                                                                                                             Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                                       (Τ.Υ.Σ) Παρδάλης Ιωάννης

2023-02-02T08:34:29+00:00

Leave A Comment