ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΛΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.: ΣΟΧ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΛΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.: ΣΟΧ 1/2022 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Για τον οριστικό πίνακα Απορριπτέων πατήστε εδώ

Για τον οριστικό πίνακα ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας πατήστε εδώ

Για τον οριστικό πίνακα ΠΕ Διοικητικού  Λογιστικού πατήστε εδώ

Για τον οριστικό πίνακα ΔΕ Οδηγών πατήστε εδώ

Για τον οριστικό πίνακα ΔΕ Μαγείρων πατήστε εδώ

Για τον οριστικό πίνακα ΥΕ Φυλάκων πατήστε εδώ

Για το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου πατήστε εδώ

2023-04-13T11:08:09+00:00

Leave A Comment