Monthly Archives: Φεβρουάριος 2024

Την αριθ. 1ης/2024 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων.

Την αριθ. 1ης/2024 Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ανακοινώνουμε ότι το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, προϋπολογισθείσας δαπάνης οκτώ χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και σαράντα λεπτών (8.255,40) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 24%, 6% ή εννέα χιλιάδων εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (9.999,77) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του Κέντρου [...]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την τμηματική προμήθεια ειδών διατροφής, προϋπολογισθείσας δαπάνης  είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (29.999,99) χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 13% ή τριάντα τριών [...]