Γίνε Εθελοντής

Γίνε Εθελοντής

Μπορείτε να προσφέρετε και εσείς εθελοντικά στη λειτουργία του Κ.Κ.Π.Π.Δ.Μ στις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Φροντίδα  ασθενών  παιδιών:  Ο  εθελοντής  ασχολείται  με  τη  φροντίδα  ασθενών παιδιών (π.χ. τους κρατά συντροφιά, παίζει, αφηγείται παραμύθια, κ.λ.π.).
  2. Συνοδεία   ασθενών   παιδιών:   Ο   εθελοντής  συνοδεύει   τα   ασθενή   παιδιά   σε νοσοκομεία προκειμένου να υποβληθούν σε εξετάσεις ή να διεκπεραιώσουν εκκρεμότητες.
  3. Κοινωνική μέριμνα: Ο εθελοντής βοηθάει στη συλλογή, καταμέτρηση και διάθεση ειδών ρουχισμού, παιχνιδιών, κ.λ.π. για τα παιδιά σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία.
  4. Ψυχαγωγία: Ο εθελοντής διαθέτει τις πιθανές καλλιτεχνικές δεξιότητές του (π.χ., κλόουν, μουσικός, κουκλοθέατρο, θέατρο, χειροτεχνία κ.λ.π.).
  5. Εορταστικές εκδηλώσεις: Ο εθελοντής συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Κέντρου κατά  τη  διάρκεια  εορταστικών  περιόδων  για  την  προετοιμασία  και  την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (π.χ. πρόβες, προετοιμασία και καθαριότητα χώρου, προμήθεια και διάθεση απαραίτητων ειδών  κ.λ.π.).
  6. Βοηθητικές εργασίες σε γραφείο: Ο εθελοντής προσφέρει υπηρεσίες σε γραφεία της διοικητικής  υπηρεσίας  (π.χ.,  διακίνηση  εγγράφων,  καταχώρηση  στοιχείων  σε  Η/Υ, φωτοαντίγραφα, ταχυδρομείο κ.λ.π.).
  7. Βοηθητικές   εργασίες   στη   βιβλιοθήκη:   Ο   εθελοντής   παρέχει   υπηρεσίες   στη βιβλιοθήκη του Κέντρου υπό την επίβλεψη των υπευθύνων.
  8. Βοηθητικές εργασίες στον κήπο: Ο εθελοντής συμμετέχει στις κηπουρικές εργασίες υπό την επίβλεψη των υπευθύνων.
  9. Φροντιστηριακά μαθήματα σε παιδιά: Ο εθελοντής καθηγητής βοηθάει ένα παιδί ή ομάδα παιδιών της ίδιας τάξης σε μάθημα ή μαθήματα που άπτονται του αντικειμένου των σπουδών του.

Για να γίνετε εθελοντής/ρια πρέπει να συμπληρώσετε και να υποβάλετε στο Κέντρο την παρακάτω αίτηση που μπορείτε να κατεβάσετε στον Η/Υ σας σε μορφή docx ή pdf:

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΗ (μόρφή docx)      ΑΙΤΗΣΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΗ (μορφή pdf)

2017-04-24T07:43:44+00:00