Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάρτισης καταλόγων πλήρωσης πέντε (05) θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατάρτισης καταλόγων πλήρωσης πέντε (05) θέσεων επικουρικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ολόκληρη η διακήρυξη όπως δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια, περιλαμβάνεται στο συνημμένο pdf :

Κατεβάστε εδώ την Προκήρυξη

Κατεβάστε εδώ το Υπόδειγμα αίτησης

Κατεβάστε εδώ το Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986

 

2017-09-25T08:58:55+00:00

Leave A Comment