«Διενέργεια δημόσιων κληρώσεων για τις συγκροτήσεις επιτροπών του Κέντρου».

«Διενέργεια δημόσιων κληρώσεων για τις συγκροτήσεις επιτροπών του Κέντρου».

Ανακοινώνουμε 1. Τη διενέργεια δημόσιων κληρώσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου στις 22-4- 2019, ημέρα Τετάρτη και τις ώρες 8.30 π.μ έως 9.00 π.μ. από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Ναούμ Χρήστο με αναπληρωτή τον μόνιμο υπάλληλο Χαντζάρα Ευάγγελο, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Οικονομικών και βαθμό Α΄, παρουσία της μόνιμης υπαλλήλου Κελεσίδου Σοφίας, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού και βαθμό Β΄, με αναπληρώτρια τη μόνιμη υπάλληλο Χατζηκωνσταντίνου Δέσποινα, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Επιμελητών Παιδιών και βαθμό Δ΄ και του αναπληρωτή Προϊσταμένου του Τμήματος Πρόνοιας Σαρνατζίδη Γεώργιου, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και βαθμό Α΄, με αναπληρώτρια τη μόνιμη υπάλληλο Νιζορίδου Ευτέρπη, του κλάδου ΔΕ ΔιοικητικούΟικονομικού και βαθμό Α΄, για τις συγκροτήσεις επιτροπών: α) Τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών, β) Τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση εργασιών, γ) Τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, και δ) Τριμελούς επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, διότι η θητεία των υφιστάμενων επιτροπών λήγει στις 24-4-2020. 2. Η ανακοίνωση διενέργειας δημοσίων κληρώσεων για τη συγκρότηση των τριμελών επιτροπών να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Κέντρου www.kkppdm.gr. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Παρδάλης Ιωάννης

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

2020-04-21T08:52:12+00:00

Leave A Comment