Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο εμπειρίας ΠE/TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο εμπειρίας ΠE/TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ανάρτηση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων κατά χρόνο εμπειρίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

2020-07-16T10:02:24+00:00

Leave A Comment