ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει  5 συνολικά θέσεις για την κάλυψη αναγκών λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού covid-19. Επισυνάπτεται το ΦΕΚ τ.Β΄/868 (16/03/2020) της πρόσκλησης καθώς και η προκήρυξη. Την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τις κατεβάσετε από εδώ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : 18-03-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 20-03-2020 (24:00)

Για πληροφορίες:

Τηλ. 2385350902 , 09:00 – 13:00

email: kkppdmf@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΕΚ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

2020-03-17T13:45:07+00:00

Leave A Comment